Doa Rumah Adat Manlea

Sebuah kampung adat As Manlea menampilkan cerita menarik bagi para petualang budaya. Sebuah kampung yang terletak di wilayah Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur ini dipercaya sebagai tempat terakhir Raja-Raja Timor berkumpul dan disatukan. Dengan warisan budaya asli yang dipertahankan sampai sekarang, masyarakatnya senantiasa memegang teguh kepercayaan terhadap para leluhur yang mendiami rumah-rumah adat.Ritual adat pun selalu dilakukan baik pada pesta kelahiran, panenan, kematian, pengangkatan raja atau kepala rumah adat yang baru, maupun pada momen-momen khusus lainnya. Salah satunya ialah doa dan berkat bagi masyarakatnya yang ingin merantau. Persembahan ayam kepada semua rumah adat disertai doa dari kepala rumah adat menjadi modal bagi si perantau dalam meniti kehidupannya menjadi lebih baik.Kategori : Budaya